HomeProjecten Zwolsche Eland

Zwolsche Eland

Dit betreft het meerjarig instandhouden van infrastructuur met upgradewerkzaamheden en de afhandeling van calamiteiten en schades in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, perceel 2: Zwolle

Scope

 • Onderhoud groen
 • Onderhoud wegmarkeringen
 • Onderhoud bebording en wegmeubilair
 • Onderhoud faunavoorzieningen
 • Algemeen klein wegonderhoud/ levensduurverlengend onderhoud
 • Onderhoud elektrotechnische installaties en voedingen
 • Onderhoud werktuigbouwkundige installaties
 • Calamiteiten en schadeherstel
 • Verrichten inspecties
 • Verzorgen verkeersmaatregelen
 • Opzetten en in stand houden storingswachtdienst
 • Inrichten OMS en bijhouden BMS
 • Onderhoud beweegbare bruggen
 • Onderhoud vaste bruggen
 • Onderhoud kunstwerken
 • Onderhoud geluidwerende constructies
 • Onderhoud (weg)verhardingen
 • Onderhoud hemelwaterafvoer
 • Onderhoud (verkeerskundige) draagconstructies/portalen
 • Onderhoud verzorgingsplaatsen
 • Onderhoud/ schoonhouden toiletgebouwen
 • Onderhoud hekwerken
 • Slootonderhoud (keursloten) en watergangen
 • Onderhoud bermen
 • Onderhoud geleiderail/ bermbeveiligingen
 • Instandhouding gegevensbeheer
 • Onderhoud zichtwerende constructies
 • Onderhoud praatpalen

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Rijkswaterstaat Dienst Oost Nederland
 • Contractvorm
  UAV-GC 2005
 • Uitvoeringsperiode
  01-01-2013 - 31-12-2015
 • Betrokken bedrijven
  Gebr. van Kessel en KWS Infra
 • Projectcategorieën
  Assetmanagement

Meer weten over dit project?

Contact shondeman@volkerinfra.nl »
+