icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Zwolsche Eland

Dit betreft het meerjarig instandhouden van infrastructuur met upgradewerkzaamheden en de afhandeling van calamiteiten en schades in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, perceel 2: Zwolle

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Dienst Oost Nederland
Contractvorm
UAV-GC 2005
Uitvoeringsperiode
01-01-2013 - 31-12-2015
Betrokken partijen
Gebr. van Kessel en KWS Infra
Zwolsche Eland

Scope

 • Onderhoud groen
 • Onderhoud wegmarkeringen
 • Onderhoud bebording en wegmeubilair
 • Onderhoud faunavoorzieningen
 • Algemeen klein wegonderhoud/ levensduurverlengend onderhoud
 • Onderhoud elektrotechnische installaties en voedingen
 • Onderhoud werktuigbouwkundige installaties
 • Calamiteiten en schadeherstel
 • Verrichten inspecties
 • Verzorgen verkeersmaatregelen
 • Opzetten en in stand houden storingswachtdienst
 • Inrichten OMS en bijhouden BMS
 • Onderhoud beweegbare bruggen
 • Onderhoud vaste bruggen
 • Onderhoud kunstwerken
 • Onderhoud geluidwerende constructies
 • Onderhoud (weg)verhardingen
 • Onderhoud hemelwaterafvoer
 • Onderhoud (verkeerskundige) draagconstructies/portalen
 • Onderhoud verzorgingsplaatsen
 • Onderhoud/ schoonhouden toiletgebouwen
 • Onderhoud hekwerken
 • Slootonderhoud (keursloten) en watergangen
 • Onderhoud bermen
 • Onderhoud geleiderail/ bermbeveiligingen
 • Instandhouding gegevensbeheer
 • Onderhoud zichtwerende constructies
 • Onderhoud praatpalen