icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Zeeuwse Delta

In de waterrijke gebieden van de Zeeuwse Delta zijn talrijke sluizen en bruggen en een kering, oftewel kunstwerken, te vinden. Sinds 15 februari 2010 is het onderhoud aan de Oosterscheldekering, Roompotsluis, Zandkreeksluis, Kreekraksluis, Bergsediepsluis, Grevelingensluis en andere spuisluizen en bruggen in (onderhouds)handen van VolkerRail.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Dienst Zeeland
Contractvorm
UAV-GC 2005
Uitvoeringsperiode
01-05-2013 - 30-04-2018
Betrokken bedrijven
VolkerRail en KWS Infra

Scope

De werkzaamheden betreffen het verrichten van taken (vast onderhoud), activiteiten (klein variabel onderhoud) en services (aanvullende diensten) voor de volgende onderdelen in het areaal:

  • De vaarwegen;
  • De groenvoorzieningen, bermen, oevers;
  • De objecten (civiel);
  • De elektrotechnische installaties;
  • De werktuigbouwkundige installaties.

 Tevens het verrichten van werkzaamheden in het kader van:

  • Storing- en schadeafhandeling en calamiteiten;
  • Het realiseren van activiteiten;
  • Het doen van investerings- en verbetervoorstellen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en veiligheid van (objecten en systemen in) het te onderhouden areaal;
  • Inspecties.