HomeProjecten Zeeuwse Delta

Zeeuwse Delta

In de waterrijke gebieden van de Zeeuwse Delta zijn talrijke sluizen en bruggen en een kering, oftewel kunstwerken, te vinden. Sinds 15 februari 2010 is het onderhoud aan de Oosterscheldekering, Roompotsluis, Zandkreeksluis, Kreekraksluis, Bergsediepsluis, Grevelingensluis en andere spuisluizen en bruggen in (onderhouds)handen van VolkerRail.

Scope

De werkzaamheden betreffen het verrichten van taken (vast onderhoud), activiteiten (klein variabel onderhoud) en services (aanvullende diensten) voor de volgende onderdelen in het areaal:

 • De vaarwegen;
 • De groenvoorzieningen, bermen, oevers;
 • De objecten (civiel);
 • De elektrotechnische installaties;
 • De werktuigbouwkundige installaties.

 

Tevens het verrichten van werkzaamheden in het kader van:

 • Storing- en schadeafhandeling en calamiteiten;
 • Het realiseren van activiteiten;
 • Het doen van investerings- en verbetervoorstellen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en veiligheid van (objecten en systemen in) het te onderhouden areaal;
 • Inspecties.

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Rijkswaterstaat Dienst Zeeland
 • Contractvorm
  UAV-GC 2005
 • Uitvoeringsperiode
  01-05-2013 - 30-04-2018
 • Betrokken bedrijven
  VolkerRail en KWS Infra
 • Projectcategorieën
  Assetmanagement

Meer weten over dit project?

Contact Jacco van der Velde »
+