icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied ook in de toekomst te kunnen blijven borgen is het nodig om de IJssel meer ruimte te geven.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel
Ontwerp- en uitvoeringsperiode
September 2014 - December 2019
Betrokken VolkerWessels partijen
Volkerinfra, Volker InfraDesign, Vialis, KWS Infra, Aveco de Bondt, Visser & Smit Hanab

Er worden twee maatregelen genomen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven kilometer rondom Kampen. En in de tweede plaats de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer.

Met de realisatie wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd. In drie uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Er komen nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Er wordt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd en op een klimaatdijk wordt ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen.

Isala Delta

De combinatie ‘Isala Delta’ bestaat uit Van Hattum en Blankevoort en Boskalis. Van Hattum en Blankevoort is onder andere verantwoordelijk voor de schanscaissons (aanvaarbeveiliging) bij de Stadsbrug, de Nieuwendijksebrug over het Reevediep (lengte ongeveer 400 meter), het inlaatwerk IJsseldijk  (lengte ongeveer 520 meter), een recreatieschutsluis IJsseldijk, keersluizen in het Drontermeer, 3 gemalen en aanpassingen aan de Roggebotsluis. Volker InfraDesign stuurt het integrale ontwerp aan en is in samenwerking met Hydronamic en ondersteuning door adviesbureaus verantwoordelijk voor het integrale ontwerp.

Dit project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de drie maatregelen in de IJsseldelta om de veiligheid te vergroten.