icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Rijnmond

Dit project betreft het meerjarig in stand houden van infrastructuur, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland, perceel 3: Rijnmond

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland
Contractvorm
UAV-GC 2005
Uitvoeringsperiode
01-02-2012 - 31-01-2017
Betrokken partijen
KWS Infra en Gebr. Van Kessel
Rijnmond

Scope

 • Onderhoud groen
 • Onderhoud wegmarkeringen
 • Onderhoud van wegmeubilair
 • Onderhoud elektrotechnische installaties
 • Onderhoud werktuigbouwkundige installaties
 • Onderhoud vaste bruggen (niet constructief)
 • Onderhoud kunstwerken
 • Onderhoud geluidwerende constructies
 • Onderhoud terreinen
 • Onderhoud rollend materieel
 • Onderhoud openbare verlichting
 • Onderhoud gemalen/ pompkelders
 • Onderhoud aquaducten
 • Onderhoud calamiteitendoorsteken
 • Algemeen klein wegonderhoud
 • Verzorgen verkeersmaatregelen
 • Inrichten OMS en bijhouden BMS
 • Verrichten inspecties
 • Opzetten en in stand houden storingswachtdienst
 • Calamiteiten en schadeherstel