HomeProjecten Rijnmond

Rijnmond

Dit project betreft het meerjarig in stand houden van infrastructuur, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland, perceel 3: Rijnmond

Scope

 • Onderhoud groen
 • Onderhoud wegmarkeringen
 • Onderhoud van wegmeubilair
 • Onderhoud elektrotechnische installaties
 • Onderhoud werktuigbouwkundige installaties
 • Onderhoud vaste bruggen (niet constructief)
 • Onderhoud kunstwerken
 • Onderhoud geluidwerende constructies
 • Onderhoud terreinen
 • Onderhoud rollend materieel
 • Onderhoud openbare verlichting
 • Onderhoud gemalen/ pompkelders
 • Onderhoud aquaducten
 • Onderhoud calamiteitendoorsteken
 • Algemeen klein wegonderhoud
 • Verzorgen verkeersmaatregelen
 • Inrichten OMS en bijhouden BMS
 • Verrichten inspecties
 • Opzetten en in stand houden storingswachtdienst
 • Calamiteiten en schadeherstel

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland
 • Contractvorm
  UAV-GC 2005
 • Uitvoeringsperiode
  01-02-2012 - 31-01-2017
 • Betrokken bedrijven
  KWS Infra en Gebr. Van Kessel
 • Projectcategorieën
  Assetmanagement

Meer weten over dit project?

Contact sbrasser@volkerinfra.nl »
+