icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Oosterscheldekering Zeeland

Dit onderhoudscontract betreft het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het Areaal Oosterscheldekering, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, waterdistrict Zeeuwse Delta.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Dienst Zeeland
Contractvorm
UAV-GC 2005
Uitvoeringsperiode
01-01-2014 - 31-12-2019
Betrokken bedrijven
VolkerRail en KWS Infra

Scope

a. het realiseren van Meerjarig Onderhoud aan objecten en systemen zoals:

 • In stand houden electrotechnische installaties;
 • In stand houden werktuigbouwkundige installaties;
 • In stand houden kunstwerken;
 • In stand houden civieltechnische objecten;
 • In stand houden primaire waterkering;
 • In stand houden groen;
 • In stand houden scheepvaartverlichting;
 • Calamiteiten en schadeherstel;
 • Algemeen klein wegonderhoud;
 • Instandhouden wegverhardingen;
 • Verrichten inspecties;
 • Verzorgen verkeersmaatregelen;
 • Opzetten en in standhouden storingswachtdienst;
 • Inrichten Onderhoudmanagementsysteem (OMS) en aanleveren onderhoudsgegevens t.b.v. Beheermanagementsysteem (BMS);
 • In stand houden terreinen en infra-gebonden gebouwen;
 • Uitvoeren van upgradewerkzaamheden.

b. het doen van investerings- en verbetervoorstellen voor het verbeteren van de functionaliteit van objecten en systemen in het te onderhouden areaal.

c. het verrichten van services.