HomeProjecten Oosterscheldekering Zeeland

Oosterscheldekering Zeeland

Dit onderhoudscontract betreft het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het Areaal Oosterscheldekering, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, waterdistrict Zeeuwse Delta.

Scope

a. het realiseren van Meerjarig Onderhoud aan objecten en systemen zoals:

 • In stand houden electrotechnische installaties;
 • In stand houden werktuigbouwkundige installaties;
 • In stand houden kunstwerken;
 • In stand houden civieltechnische objecten;
 • In stand houden primaire waterkering;
 • In stand houden groen;
 • In stand houden scheepvaartverlichting;
 • Calamiteiten en schadeherstel;
 • Algemeen klein wegonderhoud;
 • Instandhouden wegverhardingen;
 • Verrichten inspecties;
 • Verzorgen verkeersmaatregelen;
 • Opzetten en in standhouden storingswachtdienst;
 • Inrichten Onderhoudmanagementsysteem (OMS) en aanleveren onderhoudsgegevens t.b.v. Beheermanagementsysteem (BMS);
 • In stand houden terreinen en infra-gebonden gebouwen;
 • Uitvoeren van upgradewerkzaamheden.

 

b. het doen van investerings- en verbetervoorstellen voor het verbeteren van de functionaliteit van objecten en systemen in het te onderhouden areaal.

 

c. het verrichten van services.

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Rijkswaterstaat Dienst Zeeland
 • Contractvorm
  UAV-GC 2005
 • Uitvoeringsperiode
  01-01-2014 - 31-12-2019
 • Betrokken bedrijven
  VolkerRail en KWS Infra
 • Projectcategorieën
  Assetmanagement

Meer weten over dit project?

Contact jvandervelde@kws.nl »
+