icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Noordwesttangent Leeuwarden

De Noordwesttangent is de nieuwe verbindingsweg tussen de provinciale wegen N357 bij Stiens en de N383 tussen Marsum en Berltsum.

Met de N383 sluit Noordwest-Fryslân direct aan op de rijksweg A31 (Leeuwarden-Harlingen) en via de toekomstige Haak om Leeuwarden wordt ook de rijksweg A32 (Leeuwarden-Heerenveen) eenvoudig en vlot bereikt.
De weg wordt aangelegd door de combinatie KWS Infra en Van Hattum en Blankenvoort. VolkerInfra verzorgt alle civiele en geotechnische ontwerpwerkzaamheden.

De aanleg van de Noordwesttangent gaat samen met de aanleg van een vijftal kunstwerken. De vijf kunstwerken bestaan uit een verkeersbrug, een fietstunnel en drie onderdoorgangen voor motorverkeer. Bij deze onderdoorgangen zorgt een polderconstructie ervoor dat de grondwaterstanden rond onderdoor­gangen gehandhaafd blijven. Deze polderconstructie wordt uitgevoerd door middel van de Mixed-In-Place technieken. Door ­gebruik te maken van de Mixed-In-Place (MIP) funderingstechniek vinden aanzienlijk minder transportbewegingen plaats (minder CO2) en wordt de geluidsoverlast beperkt.

Naast de civieltechnische berekeningen van de kunstwerken zijn ten behoeve van het ontwerp van de MIP-wanden omvangrijke Plaxis-berekeningen uitgevoerd. Verder zijn de uitvoeringseisen geformuleerd zo dat de kwaliteit van de wand gewaarborgd is.

De werkzaamheden aan de N398 Noordwesttangent en de twee rotondes aan de N357 worden medio 2013 afgerond. Hiermee is een versnelling van ongeveer een jaar bereikt ten opzichte van de contractuele verplichting het werk in juni 2014 op te leveren.