icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Nijmegen Nevengeul (NASIN)

In het kader van het programma "Ruimte voor de Rivier" worden op meer dan 30 locaties in Nederland aanpassingen verricht aan diverse watergangen. Eén van deze watergangen is de Waal. Het rivierwater in de Waal moet o.a. bij de bocht tussen Nijmegen en Lent door een relatief smal winterbed. Het winterbed is hier plaatselijk maar 350 meter breed, terwijl de gemiddelde breedte elders 1 km is.

Door de bocht en de versmalling is er sprake van een zekere mate van opstuwing, wat de rivierafvoer van de waal niet ten goede komt. Om een hogere rivierafvoer mogelijk te maken, moet de rivier juist op deze locatie meer ruimte krijgen. In opdracht van RWS wordt daarom een nevengeul, de bypass, gerealiseerd door de Gemeente Nijmegen. Dit project is onderdeel van het programma "Ruimte voor de Rivier" en wordt "Ruimte voor de Waal-Nijmegen" genoemd. In het kader van het project "Ruimte
voor de Waal-Nijmegen" dient de nevengeul onder de bestaande aanbruggen van de spoorbrug over de Waal gerealiseerd te worden.

Door de aanleg van de nevengeul, komt de draagkracht van de fundering van de bestaande pijlers van de aanbruggen van de spoorbrug in het geding. De bodem
van de Nevengeul is gepland op circa 3 meter onder het huidige funderingsniveau. Hiertoe heeft Rijkswaterstaat ProRail opdracht gegeven de pijlers van de aanbruggen van de spoorbrug geschikt te maken voor het aanleggen van de nevengeul. ProRail heeft in dit kader een referentie ontwerp laten maken, welke door VolkerInfra en VSF is aangenomen en verder uitgewerkt. 

De bestaande constructie betreft een fundering op staal met daarop een stenen ondersteuningconstructie (pijler). Om te kunnen ontgraven is een ‘inpakconstructie' bedacht bestaande uit een diepwand constructie rondom de bestaande fundering, waarbij de kapconstructie de diepwanden met elkaar verbindt. Middels deze constructie wordt voorkomen dat de bestaande fundering teveel gaat zetten en dat het bovenliggende spoorverkeer (spoor Arnhem - Nijmegen) wordt ontregeld. De kapconstructie kenmerkt zich door een grote trekkracht (dwarskracht vanuit de diepwandconstructie op de kapconstructie (normaalkracht)) alsmede de grote sparing (pijler). Door een integrale samenwerking tussen Prorail, Van Hattum en Blankevoort, VSF en VolkerInfra is een complex project met succes afgerond.