HomeProjecten N207 Zuidelijke Randweg

N207 Zuidelijke Randweg

Het verkeer op de Veerstaldijk is al jaren problematisch. Dit leidt tot lange files in de spits en gevaarlijke situatie in de binnenstad Design & Construct. De Zuidwestelijke Randweg (ZWR) loopt straks om de bebouwde kom van Gouda heen en maakt deel uit van de provinciale weg N207.

Aannemerscombinatie GG207, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort, VolkerInfra, Volker Staal en Funderingen, KWS Infra, Hollandia en Boskalis voerde de werkzaamheden uit. Zij legde een nieuwe weg incl. twee rotondes, een ruiter/fietstunnel, een brug over de Stolwijkse vaart en een beweegbare brug over de Hollandsche IJssel aan. De beweegbare brug heef een val van 30 meter lang en de twee balanspriemen met beide een lengte van 42 meter en is hiermee de langste ophaalbrug in de Benelux.

 

De Zuidwestelijke Randweg Gouda was een project van de provincie Zuid-Holland. Ook de gemeente Gouda droeg bij aan de financiering. Verder zijn Rijkswaterstaat, de gemeente Vlist en Ouderkerk en de hoogheemraadschappen van Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard betrokken bij het project.

Het inpassingsplan voor de ZWR is in 2009 op aangeven van bewoners op een aantal punten aangepast. Zo krijgt de weg een onderdoorgang voor kano's en een tunnel voor voetgangers, fietsers en ruiters. Een belangrijk onderdeel van het werk is de brug over de Hollandsche IJssel, die inmiddels succesvol gemonteerd is. Tijdens de opening van de ZWR was ook de brug open voor verkeer.

Feiten & cijfers

  • Opdrachtgever
    Provincie Zuid-Holland
  • Contractvorm
    Design & Construct
  • Projectcategorieën
    Infra
+