icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Limburg Nat

Dit project omvat het meerjarig in stand houden van de natte infrastructuur, met verbeterwerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Limburg, perceel Noord.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Dienst Limburg
Contractvorm
UAV-GC 2005
Uitvoeringsperiode
01-01-2013 - 31-12-2017
Betrokken bedrijven
VolkerRail, KWS en Van Oord
Limburg nat

Scope

De werkzaamheden betreffen het verrichten van taken (vast onderhoud), activiteiten (klein variabel onderhoud) en services (aanvullende diensten) voor de volgende onderdelen in het areaal:

  • De vaarwegen;
  • De groenvoorzieningen, bermen, oevers;
  • De objecten (civiel);
  • De elektrotechnische installaties;
  • De werktuigbouwkundige installaties.

 

Tevens het verrichten van werkzaamheden in het kader van:

  • Storing- en schadeafhandeling en calamiteiten;
  • Het realiseren van 7 voorgeschreven activiteiten;
  • Het doen van investerings- en verbetervoorstellen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en veiligheid van (objecten en systemen in) het te onderhouden areaal;
  • Inspecties.