HomeProjecten Limburg Nat

Limburg Nat

Dit project omvat het meerjarig in stand houden van de natte infrastructuur, met verbeterwerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Limburg, perceel Noord.

Scope

De werkzaamheden betreffen het verrichten van taken (vast onderhoud), activiteiten (klein variabel onderhoud) en services (aanvullende diensten) voor de volgende onderdelen in het areaal:

 • De vaarwegen;
 • De groenvoorzieningen, bermen, oevers;
 • De objecten (civiel);
 • De elektrotechnische installaties;
 • De werktuigbouwkundige installaties.

 

Tevens het verrichten van werkzaamheden in het kader van:

 • Storing- en schadeafhandeling en calamiteiten;
 • Het realiseren van 7 voorgeschreven activiteiten;
 • Het doen van investerings- en verbetervoorstellen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en veiligheid van (objecten en systemen in) het te onderhouden areaal;
 • Inspecties.

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Rijkswaterstaat Dienst Limburg
 • Contractvorm
  UAV-GC 2005
 • Uitvoeringsperiode
  01-01-2013 - 31-12-2017
 • Betrokken bedrijven
  VolkerRail, KWS en Van Oord
 • Projectcategorieën
  Assetmanagement

Meer weten over dit project?

Contact rvanpelt@wspinfra.nl »
+