icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

EMO kade

Traditionele kades zijn minder goed bestand tegen de duw- en laadbakken die voor het transport van massagoederen (kolen en erts) worden gebruikt, met extra herstelkosten en productiestilstand tot gevolg. Tijd voor een oplossing...

Havenbedrijf Rotterdam stelde een een Programma van Eisen op voor de aanleg van een nieuwe kade die deze problemen zou oplossen. Van Hattum en Blankevoort leverde het winnende ontwerp, door het remmingwerk en de kade met elkaar te integreren, onder meer door het gebruik van hogesterktebeton.

Innovatief aan het concept is dat het remmingwerk en de kade zijn gecombineerd, waarbij hogesterktebeton wordt gebruikt. Bijkomende voordeel van dit concept is dat er minder grondstoffen verloren gaan tussen het remmingwerk en de kade bij het overslaan van goederen. Dit levert directe winst op, en minder baggerwerkzaamheden. Door de lagere frequentie van schadeherstel en baggerwerkzaamheden is er voor de kadegebruiker een grotere inzetbaarheid van de kade. Voor het concept is patent aangevraagd.

Om de overlast voor EMO tijdens de realisatie van de kade zo veel mogelijk te beperken, is het bouwproces middels virtueel bouwen gevisualiseerd en bijgesteld.