HomeProjecten Combiplan Nijverdal

Combiplan Nijverdal

In Nijverdal loopt een drukke Rijksweg door het dorpscentrum. Dit leidt tot grote overlast en onveilige situaties. De weg wordt over een lengte van 6 kilometer gebundeld met de spoorbaan, over 500 meter ondertunnelt en 1000 meter verdiept aangelegd.

 

Daarnaast wordt een aantal nieuwe viaducten en bruggen gebouwd en wordt het huidige station naar de tunnelbak verplaatst. Met name de tunnel en het verdiepte deel worden in de kern van het dorp aangelegd.

 

Het oorspronkelijke idee voor de omlegging is jaren geleden bedacht door caféhouder Leo ten Brinke, daarom heeft de aannemerscombinatie deze naam aangenomen. Een grote uitdaging binnen het project was de combinatie van spoor en weg in één tunnel, zowel wat ontwerp als uitvoeringsfasering betreft. Alle toekomstige betrokken partijen zijn in een vroeg staduim betrokken bij het proces.

Volker InfraDesign is verantwoordelijk geweest voor de aansturing van het integrale ontwerp. Het ontwerp van de spoor- en wegtunnel, viaducten en de weg is door ons succesvol gerealiseerd met ondersteuning van een extern adviesbureau.

 

Artikel Geotechniek 2013 - Fundering Combitunnel Nijverdal

 

Projectblad Combiplan Nijverdal

Feiten & cijfers

+