icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

CFOOR Limburg

Het betreft het beheren en onderhouden van de provinciale wegen, ruim 443 km hoofdrijbaan en 700 km parallelstructuur (onder andere fietspaden) in de provincie Limburg.  

Opdrachtgever
Provincie Limburg
Contractvorm
UAV-GC
Uitvoeringsperiode
8 maart 2016 t/m 7 maart 2018
Betrokken bedrijven
KWS Infra

Scope

 • het technisch onderhoud van de wegmarkeringen;
 • het verzorgend onderhoud van ZOAB-verhardingen;
 • het technisch en verzorgend onderhoud van wegbermen;
 • het technisch en verzorgend onderhoud van groen, inclusief bestrijding van ziekten en plagen;
 • het technisch onderhoud van afschermvoorzieningen;
 • het technisch en verzorgend onderhoud van faunavoorzieningen;
 • het technisch onderhoud en vervanging van RVV-bebording;
 • het verzorgend onderhoud van kunstwerken;
 • het technisch en verzorgend onderhoud van watergangen en afwatering;
 • het verzorgend onderhoud van verhardingen en groen (onder andere bestrijding van onkruid, veegvuil, etc.);
 • het verzorgend onderhoud ten behoeve van het verwijderen van grafitti, zwerfvuil en kadavers.