HomeProjecten A28 / A1 Knooppunt Hoevelaken

A28 / A1 Knooppunt Hoevelaken

Knooppunt Hoevelaken is een begrip vanwege het aantal files dat er staat. Met het project Knooppunt Hoevelaken realiseert Rijkswaterstaat een oplossing voor de verkeersproblematiek op het knooppunt en de wegen ernaar toe. Met als doelen het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid en een betere doorstroming van het verkeer.

De scope van het project bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

 • Planuitwerking voor het project
 • 1 Verkeersknooppunt Hoevelaken
 • Circa 37 km reconstructie Rijksweg (A1 en A28)
 • 14 aansluitingen
 • 60 kunstwerken
 • Dynamisch Verkeersmanagement (=installaties, portalen, et cetera)
 • Openbare verlichting
 • Amoveren, reconstructie en aanleg 4 verzorgingsplaatsen
 • 19 km onderliggend wegennet
 • Mitigerende en compenserende maatregelen vanuit de Planstudie
 • Circa 27,5 km geluidschermen

Het werk betreft een PDC-contract (Plan-Design-Construct) en bestaat uit drie onderdelen:

 1. De planuitwerking (van 2015 tot 2019)
 2. Het Ontwerp (van 2015 tot 2019)
 3. De uitvoering (vanaf 2019 tot 2023).

 

Vanuit RWS is de opdracht verstrekt aan de combinatie BAM en Van Oord, maar de uitvoerende combinatie bestaat uit Volker Wessels, BAM, Van Oord en partner Arcadis. Vanuit Volker Wessels zijn diverse bedrijven betrokken, zo zijn Aveco de Bondt en Volker InfraDesign intensief betrokken bij het opstellen van de planuitwerking en het ontwerp. Daarnaast zijn KWS, Hollandscherm, Vialis en Van Hattum en Blankevoort niet alleen betrokken bij de uitvoering maar leveren zij vroegtijdig hun bijdrage bij aan het ontwerp zodat er een uitvoeringstechnisch goed maakbaar ontwerp ontstaat.

Feiten & cijfers

Gerelateerde informatie

+