icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq

Verkeersmanagement

Verkeersmanagement. Het is even essentieel als onmisbaar in het infrastructuurbeleid van de overheid en de huidige infrastructurele contracten. Verkeersmanagement levert een nadrukkelijke bijdrage aan een betere doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

home-visual1

Beter benutten

Het afstemmen van de verkeersvraag en het ‘aanbod'. Verkeersmanagement focust zich op een integrale benadering en het beter benutten van de beschikbare capaciteit. Dit geldt voor elk tijdstip en voor het hele wegennetwerk. Zowel in reguliere verkeerssituaties als gedurende tijdelijke situaties als wegwerkzaamheden.

Een goed plan

Verkeersfaseringen, doorstromingsanalyses met verkeersmodellen, tijdelijke verkeersmaatregelen, EMVI- en verkeersplannen. De afdeling Verkeersmanagement heeft bijzondere expertises en specialistische professionals in huis. Deze collega's zijn verantwoordelijk voor het gehele verkeersmanagement. Van de aanbesteding tot en met het uitzetten van de verkeersmaatregelen op de projecten in uitvoering.

Werk voor specialisten

De modellen van onze verkeersanalisten berekenen verschillende verkeerssituaties en de verwachte hinder bij verkeersmaatregelen door. Ook maken zij de doorstroming van tijdelijke of eindsituaties inzichtelijk. De faseringscoördinatoren werken integraal met de verschillende technische disciplines en de verkeersanalisten de meest optimale fasering uit. De uitgangspunten: minimale hinder voor de weggebruiker en de omgeving en een veilige en beheerste uitvoering van het werk.

Optimaal doorstromen

Schildjes, bebording, belijning en bewegwijzering. Het specialisme tijdelijke verkeersmaatregelen vertaalt het faseringsvoorstel in een uitvoeringsgereed ontwerp en maakt inzichtelijk welke maatregelen de verkeershinder(beleving) beperken. De verkeersmanager toetst of dit rijmt met de doelstellingen van het project en is eindverantwoordelijk voor de uitwerking van de aanbieding of het verkeersplan. Zo zorgt de afdeling netwerkbreed voor een optimale doorstroming tijdens de werkzaamheden.