HomeActiviteitenOmgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Met respect voor alle belangen. En altijd met een doelgerichte, pragmatische blik op het eindresultaat. Omgevingsmanagement vormt dé sleutel om projecten tot een succesvol einde te brengen.

Dynamisch speelveld

Bij de uitvoering van grote, complexe projecten spelen verschillende - soms tegenstrijdige - belangen een grote rol. In een dynamische wereld met veel stakeholders is het essentieel om hier op een adequate wijze mee om te gaan. Dat vraagt van VolkerWessels Infra Competence Centre een steeds grotere verantwoordelijkheid om in samenwerking met de opdrachtgever het omgevingsmanagement op te pakken.

Schapen met vijf poten

Omgevingsmanagement is altijd integraal onderdeel van de tenders en contracten van VolkerWessels Infra Competence Centre. De omgevingsmanager zit in het managementteam (koepel) van het tender- en/of projectteam. Binnen de vakgroep Omgevingsmanagement werken de spreekwoordelijke schapen met vijf poten. Innovatief, vernieuwend, met kennis en ervaring van omgevingsmanagement in de meest brede zin van het woord.

Allrounders

Deze allrounders rijmen verstand van conditionerende zaken - vergunningenmanagement, kabels en leidingen, archeologie, ecologie en niet-gesprongen explosieven - met een gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen, inlevingsvermogen en verbindend leiderschap. Als veelzijdige professionals onderkennen deze collega's de sleutelrol van communicatie en stakeholdermanagement.

Markermeerdijken

Meer weten?Contact »
+